KALİTE POLİTİKAMIZ

Müşteri memnuniyetinin sağlanması
Sürekli gelişimin sağlanması
Müşteri isteklerine tam uyum
Çalışanın mutluluğu
Kalitenin yükseltilmesi
Maliyetlerin düşürülmesi
Zamanında teslim
İş  Sağlığı ve  İş  Güvenliğinin sağlanması
Verimliliğin arttırılması

 

Kombassan
Güneşli İşletmesi

FSC®-C121637

Kuruluş FSC®-C121637 sertifikasına sahip olduğu süre zarfında, doğrudan veya dolaylı olarak FSC®-C121637 tarafından kabul edilemez olarak görülen aşağıdaki faaliyetlerin içinde yer almadığını taahhüt eder. 
*Yasal olmayan ağaç veya orman ürünlerinin kesimi veya ticaretinin yapılması 
*Ormancılık operasyonları sırasında geleneksel hakların ve insan hakların ihlali
*Ormancılık operasyonları sırasında yüksek koruma değerli ormanların tahrip edilmesi
*Doğal orman alanlarının platasyonlara veya orman dışı arazilere dönüşümü
*Ormanlık operasyonlarında , genetiği değiştirilmiş organizmaların kullanılması
*Çalışma temel prensipleri ve hakları üzerinde ILO(Uluslararası Çalışma Örgütü) deklarasyonunda tanımlanan, ILO Temel Sözleşmeleri'nin herhangi birinin ihlali

 

Kombassan
Güneşli İşletmesi

KOMBASSAN A.Ş. SOSYAL UYGUNLUK POLİTİKASI

*Firmada 18 yaş altı çalışan işçi bulundurulmamaktadır.
*Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmamaktadır.
*Çalışanlar zorla çalıştırılmamaktadır.
*Çalışanlara minimum asgari ücret ödenmektedir. 
*Haftalık normal çalışma saati 45 saati aşmamaktadır
* Çalışanlara uygun çalışma ortamı içinde, gerekli iş sağlığı güvenliği şartları sağlanmaktadır.
*Proseslerden çıkan atıklar, kontrol altında bertaraf edilmektedir.
*Çalışan fason ve taşeron firmalar, müşteri istekleri doğrultusunda kontrol edilmektedir.

Kombassan
Güneşli İşletmesi

HAKSIZ KAZANÇ VE RÜŞVET POLİTİKASI

İşletmemizde rüşvet ve haksız çıkar sağlama politikası kapsamında,  bölüm ve operasyonlarının rüşvet alınması ve/veya verilmesini  engellemesine dair yasal yükümlülükler yerine getirilmekte, buna bağlı her türlü kanunsuz iş ve işlemlerin tespit edilmesi, ortadan kaldırılması, önlenmesini ve/veya  verilmesini mümkün kılabilecek her türlü imkanın  ortadan kaldırılması sağlanmaktadır.

 

Kombassan
Güneşli İşletmesi

ÇOCUK İŞÇİ ÇALIŞTIRMAMA POLİTİKASI

İşletmemizde Türk Ceza Kanunu 4857 sayılı İş Kanunun 71. maddesine dayanılarak  hazırlanmış: ’’18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından yasak olan işler ile 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış genç işçilerin çalışmasına izin verilecek işler, 14 yaşını bitirmiş ve ilköğretimini tamamlamış çocukların çalıştırılabilecekleri hafif işler ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve esaslarını kapsayan’’ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK’’ uygulanmaktadır.
* Çocuk ve/veya genç işçi çalışırken tespit edilmesi durumunda, izlenecek yol aşağıdaki gibidir;
* Üretimin herhangi bir kademesinde, çocuk işçi çalıştırıldığında, çocuklardan kesinlikle bir menfaat sağlanmayacaktır.
* Çocuk ve/veya genç işçilerin  maddi ve manevi hakları eksiksiz korunacak ve desteklenecektir.
* Çalışanın yasal olarak çocuk sayılmayacak yaşına kadar, finansal olarak desteklenip, okula gitmesi sağlanacaktır.
* Çalışan genç işçiler ancak; okul saatleri dışında çalıştırılacaktır.

Kombassan
Güneşli İşletmesi

KOMBASSAN A.Ş. ÇEVRE DUYARLILIĞI POLİTİKASI

*Üretimde ve paketlemede atıkları azaltmak.
*Otomatik sistemler kullanarak solvent kullanımını azaltmak.
*Otomatik sistemler kullanarak mürekkep kullanımını azaltmak.
*Mümkün olduğu kadar enerji tasarrufu yapmak.
*İşletme içinde ve dışında temiz, güvenli çalışma koşulları sağlamak.
*Katlama ve bıçaklardan çıkan kırpıntıları, merkezi vakum sistemi ile toplamak ve geri dönüşüme göndermek.
*Tüm kağıt, naylon ve makinelerimiz de kullanılmış blanket ve alüminyum kalıpları, geri dönüşüme göndermek.

Kombassan
Güneşli İşletmesi